Ostronos

Włącz napisy w oknie filmu:  <PL> <EN>


Ostronosy uznano w Unii Europejskiej za zwierzęta obce faunie i obecnie nabywanie ich, i przetrzymywanie w domach, jest zabronione. Prywatni właściciele, którzy już je posiadają, mają prawo je zatrzymać do naturalnej śmierci, pod warunkiem, że znajdują się one w obiekcie izolowanym, i podjęto właściwe środki w celu uniemożliwienia im rozmnażania lub ucieczki. Właścicielom, którzy nie mogą spełnić tych warunków, państwa członkowskie UE mogą zaoferować przejęcie zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu – np. do odpowiednich azyli.


Występuje ostronos z dawnej oferty Centrum Egzotyki w Warszawie, właściciela Sklepu z Papugami – PAPUGI.com.pl

Data publikacji 29 czerwca 2016

Filmy, które mogą cię zainteresować:

Edek chce nie tylko śpiewać jak kanarek, ale i trzeszczeć jak muzyka ze smartfona
Data publikacji 19 listopada 2020
Gadająca papużka falista Edek
Aleksandretta - papuga Aleksandra Wielkiego
Data publikacji 13 kwietnia 2016
O historii aleksandretty większej w Europie, jej hodowli i trzymaniu w domach
Papugi nie muszą być hałaśliwe
Data publikacji 9 lipca 2016
Nie wszyscy opiekunowie zdają sobie sprawę, jak ważne jest ich wychowanie
Potrzeba kontaktu czy obserwacji i źle pojmowany dobrostan papug
Data publikacji 13 stycznia 2021
W papuzim hobby trzeba wybrać