Regulaminy konkursów

Mistrzostwa Polski Ptaków Gadających „Papuzie Gadanie”
Papuzi Film Roku